ایمیل

شرکت مشعل گستر توسط محمد راد ، سهامدار اصلی شرکت در سال 76 تاسیس شدو از همان سال کار خود را در زمینه تولید فشار سنج وزنه ای D.W.T و رکوردر فشار و دما آغاز کرد.

شایان ذکر است که مشعل گستر به این فعالیتها اکتفا نکرده و تولیدات خود را در سالهای بعد افزایش داده است .

از جمله این تولیدات :

گیربکـس شیر گاز- ساقه شیر گاز- قطعات داخلی دستــگاه رکوردر- گیریس پمپ – آزمون لهیــدگی لوله های پلی اتیلن گاز می باشد.

امید به اینکه تلاشهای روز افزون ما ، منتج به افزایش بیش از پیش تولیدات در سالهای آتی گردد.

شماره ثبت : 8889

تاریخ شروع فعالیت : سال 1376

آدرس : رشت ، میدان گیل ، خیابان دانشگاه پیام نور ، مجتمع کارگاهی رشت

تلفن : 6614285 - 0131

فکس : 6614286 - 0131

همراه : 5491-131-0911


Copyright © 2008  rad-co.ir  Inc. All rights reserved.